Algemene voorwaarden Judoschool Barberio

 • Opzegging dient schriftelijk (op papier dan wel per e-mail) te gebeuren en is gebonden aan de duur van de betaling. Indien maandelijks wordt betaald dan dient de cursist bij het begin van de maand kenbaar te maken dat hij/zij stopt na het einde van diezelfde maand. Evenzo geldt voor kwartaalbetalingen dat voordat de laatste maand van de laatste betaling is ingegaan, gemeld wordt dat geen verlenging van de betaling meer gewenst is. Restitutie is niet meer mogelijk, indien er te laat kennis wordt genomen van de afmelding. Dit laatste geldt algemeen ook voor jaarbetalingen.
 • De contributie moet vooruit worden voldaan, zo niet dan worden er extra administratiekosten berekend. Tijdens de zomervakantie wordt er geen contributie berekend.
 • Lesgelden kunnen tussentijds worden verhoogd of verlaagd op grond van economische veranderingen, levensstandaard, omzetbelasting etc. Aanpassingen zullen te zijner tijd bijtijds kenbaar worden gemaakt.
 • De leiding van de Judoschool is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekgeraakte eigendommen, en ongevallen die de cursist eventueel overkomen.
 • Cursisten jonger dan 18 jaar kunnen uitsluitend worden in geschreven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers.
 • De vakanties van de Judoschool vallen samen met die van de lagere scholen. Ook op feestdagen is de Judoschool gesloten. Bij verhindering kan de les na overleg worden ingehaald.
 • Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld.
 • De cursist heeft zich te houden aan de regels van de Judoschool.
 • Tijdens de les is het dragen van sieraden niet toegestaan. Ook is het gewenst dat de cursisten korte nagels, een schoon lichaam en schone kleding hebben.
 • De aanwezige groepen mogen niet gestoord worden tijdens hun les.
 • Na 3 maanden dient de cursist lid te worden van de Judo Bond Nederland (JBN). Dit gebeurt automatisch maar men is niet verplicht lid te blijven, hoewel het aan te raden is vanwege deelname aan toernooien en behoudt van graad. Het lidmaatschap van de JBN staat los van het lidmaatschap van de judoschool (website JBN: www.jbn.nl/ledenservice).
 • Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het reglement en de bepalingen van de judoschool. Alsmede de vereiste contributie tijdig te voldoen.