UPDATE 24 maart 2020 Judo School Barberio

Beste ouders en judoka’s,

Allereerst willen wij ons medeleven uitspreken naar een ieder die is getroffen door de gevolgen van het Corona virus.
Hopelijk maakt iedereen het desondanks goed en kunnen wij deze vervelende situatie snel achter ons laten.

Uiteraard begrijpen wij jullie vragen met betrekking tot de lessen en de contributie en begrijpen jullie ons ook dat wij jullie harder nodig hebben dan ooit.

Om deze reden hebben wij een oplossing bedacht om alle gemiste lessen sinds de sluiting van de judo school, in te halen of te verrekenen met de contributie van het nieuwe seizoen.
Op deze manier zorgen wij ervoor dat de judo school het hoofd boven water kan houden en jullie de gewenste compensatie kunnen bieden.

Vooralsnog moeten wij dicht blijven tot en met 6 april en zal tegen die tijd duidelijk worden wanneer wij weer open kunnen.

Wij danken jullie ontzettend voor jullie begrip, solidariteit en vertrouwen en verzoeken iedereen de website in de gaten te houden voor eventuele updates!